#1 2008-03-12 21:23:57

Evenstar

Zwykły śmiertelnik

Zarejestrowany: 2008-02-25
Posty: 76
Punktów :   

Evanescence

Where will you go

You’re too important for anyone
There’s something wrong with everything you see
But I, I know who you really are
You’re the one who cries when you’re alone

[CHORUS:]
But where will you go
With no one left to save you from yourself
You can’t escape
You can’t escape

You think that I can’t see right through your eyes
Scared to death to face reality
No one seems to hear your hidden cries
You’re left to face yourself alone

[Chorus]

I realize you’re afraid
But you can’t abandon everyone
You can’t escape
You don’t want to escape

I’m so sick of speaking words that no one understands
Is it clear enough that you can’t live your whole life all alone
I can hear you in a whisper
But you can’t even hear me screaming

[Chorus]

I realize you’re afraid
But you can’t reject the whole world
You can’t escape
You won’t escape
You can’t escape
You don’t want to escape

Where will you go - tłumaczenie

Jesteś zbyt ważny dla każdego
Coś jest nie tak ze wszystkim co widzisz
Ale, ja wiem jaki naprawdę jesteś
Jesteś tym, który zawsze płacze gdy jesteś sam

[refren]
Ale gdzie pójdziesz
Bez nikogo kto mógłby uratować Cię od twojej osoby
Nie możesz uciec
Nie możesz uciec

Myślisz, że nie mogę patrzeć poprzez twoje oczy
Wystraszony na śmierć by sprostać rzeczywistości
Wydaje się, że nikt nie słyszy twoich ukrytych wołań
Jesteś pozostawiony sam by poradzić sobie ze sobą

[refren]

Zdaję sobie sprawę, że boisz się
Ale nie możesz opuścić wszystkich
Nie możesz uciec
Nie chcesz uciekać

Mam już dość wypowiadania słów których nikt nie rozumie
Czy to jest dla Ciebie jasne, że nie możesz przeżyć swojego życia samotnie
Słyszę cię w szepcie
Ale ty nawet nie możesz usłyszeć jak krzyczę

[refren]

Zdaję sobie sprawę, że boisz się
Ale nie możesz odrzucić całego świata
Nie możesz uciec
Nie uciekniesz
Nie możesz uciec
Nie chcesz uciekać

Offline

 

#2 2008-03-13 11:39:43

Evenstar

Zwykły śmiertelnik

Zarejestrowany: 2008-02-25
Posty: 76
Punktów :   

Re: Evanescence

Solitude

How many times have you told me you love her
as many times as I've wanted to tell you the truth
How long have I stood here beside you
I live through you
You looked through me

ooh, solitude,
still with me is only you
ooh, solitude,
I can't stay away from you

How many times have I done this to myself
How long will it take before I see
When will this hole in my heart be mended
Who now is left alone but me

ooh, solitude,
forever me and forever you
ooh, solitude,
only you, only true

everyone leave me stranded
forgotten, abandoned, left behind
I can't stay here another night

Your secret in my heart
Who could it be

ooh, can't you see
all along it was me
how can you be so blind
as to see right through me

and ooh, solitude,
still with me is only you
ooh, solitude,
I can't stay away from you

ooh, solitude,
forever me and forever you
ooh, solitude,
only you, only true

Solitude - tłumaczenie

Ile razy mówiłeś mi że ją kochasz
tyle razy jak chciałam powiedzieć Ci prawdę
Jak długo stałam obok Ciebie
Żyję dzięki Tobie
Szukałeś mnie

ooh, samotność
nadal ze mną jesteś tylko Ty
ooh, samotność
Nie mogę przebywać z Tobą

Ile razy zrobiłam to sobie
Jak długo to zajmie zanim zobaczę
Kiedy ta dziura w moim sercu zostanie załatana
Kto teraz jest sam to ja

ooh, samotność
na zawsze ja i na zawsze ty
ooh, samotność
tylko Ty, tylko prawda

wszyscy zostawiają mnie na mieliźnie
zapomniana, opuszczona, pozostawiona z boku
Nie mogę zostać tu kolejnej nocy

Twój sekret w moim sercu
Kto mógłby to być

ooh, czy nie widzisz
cały czas to byłam ja
jak możesz być tak ślepy
by patrzeć poprzez mnie

i ooh, samotność,
nadal ze mną jesteś tylko Ty
ooh, samotność,
Nie mogę przebywać z Tobą

ooh, samotność,
na zawsze ja i na zawsze ty
ooh, samotność,
tylko Ty, tylko prawda

Offline

 

#3 2008-03-13 16:24:00

Evenstar

Zwykły śmiertelnik

Zarejestrowany: 2008-02-25
Posty: 76
Punktów :   

Re: Evanescence

Imaginary

I linger in the doorway
of alarm clock screaming monsters calling my name
let me stay
where the wind will whisper to me
where the raindrops as they're falling tell a story

in my field of paper flowers
and candy clouds of lullaby
I lie inside myself for hours
and watch my purple sky fly over me

don't say I'm out of touch
with this rampant chaos - your reality
I know well what lies beyond my sleeping refuge
the nightmare I built my own world to escape

in my field of paper flowers
and candy clouds of lullaby
I lie inside myself for hours
and watch my purple sky fly over me

swallowed up in the sound of my screaming
cannot cease for the fear of silent nights
oh how I long for the deep sleep dreaming
the goddess of imaginary light

Imaginary - tłumaczenie

Marudzę przy wejściu
od budzika, krzyczących potworów wołających moje imię
pozwól mi zostać
Tam gdzie wiatr będzie szeptał do mnie
Tam gdzie krople deszczu spadając opowiedzą historię

W moim polu papierowych kwiatów
i cukierkowych chmur kołysanki
kłamię sobie od środka przez wiele godzin
i patrzę jak moje fioletowe niebo przemieszcza się nade mną

Nie mów, że jestem nietykalna
z tym niepohamowanym chaosem – twoja rzeczywistość
dobrze wiem co znajduje się za moją drzemiącą ostoją
koszmar w którym zbudowałam własny świat by uciec

W moim polu papierowych kwiatów
i cukierkowych chmur kołysanki
kłamię sobie od środka przez wiele godzin
i patrzę jak moje fioletowe niebo przemieszcza się nade mną

pochłonięta odgłosem mojego krzyku
nie mogę przerwać strachu cichych nocy
oh jak tęsknię za głębokim snem
bogini światła wyimaginowanego

Offline

 

#4 2008-03-13 22:32:31

Evenstar

Zwykły śmiertelnik

Zarejestrowany: 2008-02-25
Posty: 76
Punktów :   

Re: Evanescence

Exodus

My black backpack's stuffed with broken dreams
20 bucks should get me through the week
never said a word of discontentment
fought it a thousand times but now
I'm leaving home

chorus
Here in the shadows
I'm safe
I'm free
I've nowhere else to go but
I cannot stay where i don't belong

Two months pass by and it's getting cold
I know I'm not lost
I am just alone
but I won't cry
I won't give up
I can't go back now
waking up is knowing who you really are

chorus

Show me the shadow where true meaning lies
so much more is made in empty eyes

Exodus - tłumaczenie

Mój czarny plecak cierpiał przez złamane marzenia
20 dolarów powinno mi starczyć na tydzień
nigdy nie powiedziałam słowa które budzi żal
walczyłam z tym tysiące razy ale teraz
opuszczam dom

refren:
Tutaj w cieniach
Jestem bezpieczna
Jestem wolna
Nie mam gdzie się udać
Nie mogę zostać gdzieś gdzie nie należę

Dwa miesiące minęły i robi się zimno
Wiem że nie jestem zgubiona
Jestem tylko samotna
ale nie będę płakać
nie poddam się
nie mogę się teraz cofnąć
budząc się jest jak wiedza o tym kim naprawdę jesteś

refren

Pokaż mi cień w którym prawdziwe znaczenie jest
tak wiele jest zrobione w pustych oczach

Offline

 

#5 2008-03-19 10:17:06

Evenstar

Zwykły śmiertelnik

Zarejestrowany: 2008-02-25
Posty: 76
Punktów :   

Re: Evanescence

So close

I've spent so much time throwing rocks at your window
That I never even knocked on the front door

I walk by statues never even made one chip
but if i could leave a mark on the monument of the heart
I just might lay myself down for a little more than I had the last day

Wait a time to spare these lies we tell ourselves
These days have come and gone
But this time is sweeter than honey

So close - tłumaczenie

Straciłam tyle czasu na rzucanie kamieniami  w Twoje okno
I nigdy nawet nie zapukałam do drzwi frontowych

Idę wzdłuż posągów nawet ich nie tucząc
ale gdybym mogła pozostawić znak na pomniku serca
Mogłabym położyć się na trochę dłużej niż ostatniego dnia

Poczekaj by oszczędzić te kłamstwa które sobie mówimy
Te czasy nadeszły i odeszły
Ale ten czas jest słodszy niż miód

Offline

 

#6 2008-03-19 10:48:26

Evenstar

Zwykły śmiertelnik

Zarejestrowany: 2008-02-25
Posty: 76
Punktów :   

Re: Evanescence

Understanding

The pain that grips you
The fear that binds you
Releases life in me
In our mutual shame we hide our eyes
To blind them from the truth that finds a way from who we are

Please don't be afraid
When the darkness fades away
The dawn will break the silence screaming at our hearts
My love for you still grows
This I do for you
Before I try to fight the truth my final time

Can't wash it all away
Can't wish it all away
Can't cry it all away
Can't scratch it all away

Lying beside you
Listening to you breathe
The light that flows inside of you burns inside of me
Hold and speak to me
Of love without a sound
Tell me you will live through this and I will die for you
Cast me not away
Say you'll be with me
For I know I cannot bear it all alone

Can't fight it all away
Can't hope it all away
Can't scream it all away
It just won't fade away

Understanding - tłumaczenie

Ból który cię chwyta
Strach który oślepia
Uwolnij życie we mnie
W naszym wspólnym wstydzie chowamy oczy
By oślepić je przed prawdą która zna drogę kim jesteśmy

Proszę nie bój się
Kiedy mrok się rozpłynie
Brzask przełamie ciszę krzycząc naszymi sercami
Moja miłość do ciebie nadal rośnie
To robię dla Ciebie
Zanim spróbuję walczyć z prawdą moim ostatecznym czasem

Nie mogę tego zmyć
Nie mogę tego sobie zażyczyć
Nie mogę tego wypłakać
Nie mogę tego wydrapać

Leżąc obok ciebie
Słuchając twojego oddechu
Światło które płynie w tobie płonie we mnie
Trzymaj i mów do mnie
o miłości bez głosu
Powiedz mi że przeżyjesz to ,a ja umrę dla Ciebie
Nie odrzucaj mnie
Powiedz że będziesz ze mną
Bo ja wiem że nie wytrzymam sama

Nie mogę tego odgonić
Nie mogę się przeliczyć
Nie mogę wykrzyczeć
Po prostu nie rozpłynę się

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
GotLink.plukryta sobieszewo wykopy oferta wynajmę koparkę